نمایندگی های شرکت شیمیایی سینا فریمان ، مانی کل

نماینده خراسان شمالی

موسسه خدمات دارویی رضوی

همراه : ۷۰۳۰ ۷۵۳ ۹۳۵ ۹۸+
تلفن : ۰۵۱۳۱۹۰۸ و ۰۵۱۳۸۵۴۱۰۱۱
داخلی ۴۱۱

نماینده خراسان رضوی

موسسه خدمات دارویی رضوی

همراه : ۷۰۳۰ ۷۵۳ ۹۳۵ ۹۸+
تلفن : ۰۵۱۳۱۹۰۸ و ۰۵۱۳۸۵۴۱۰۱۱
داخلی ۴۱۱
مشهد – میدان بیمارستان امام رضا – داروخانه مرکزی امام

نماینده خراسان جنوبی

موسسه خدمات دارویی رضوی

همراه : ۷۰۳۰ ۷۵۳ ۹۳۵ ۹۸+
تلفن : ۰۵۱۳۱۹۰۸ و ۰۵۱۳۸۵۴۱۰۱۱
داخلی ۴۱۱

دفتر مرکزی مشهد

شرکت شیمیایی سینا فریمان

همراه : ۳۴۹۰ ۹۱۵ ۰۹۱۲
تلفن : ۶۱ ۱۷ ۶۰۲ ۰۵۱۳
         ۶۲ ۱۷ ۶۰۲ ۰۵۱۳

نماینده قزوین

مهندس محمدعلی گلدوزها

قزوین خیابان فلسطین غربی مجتمع تجاری داریوش طبقه چهارم واحد چهار
تلفن : ۳۳ ۷۱ ۳۳ ۳۳ ۰۲۸ 
فاکس : ۳۴ ۷۱ ۳۳ ۳۳ ۰۲۸

 

نمایندگی تهران

موسسه خدمات دارویی رضوی

تلفن : ۷۰۳۰ ۷۵۳ ۹۳۵ ۹۸+

 

 • نماینده خراسان شمالی

  موسسه خدمات دارویی رضوی

  همراه : ۷۰۳۰ ۷۵۳ ۹۳۵ ۹۸+
  تلفن : ۰۵۱۳۱۹۰۸ و ۰۵۱۳۸۵۴۱۰۱۱
  داخلی ۴۱۱

 • نماینده خراسان رضوی

  موسسه خدمات دارویی رضوی

  همراه : ۷۰۳۰ ۷۵۳ ۹۳۵ ۹۸+
  تلفن : ۰۵۱۳۱۹۰۸ و ۰۵۱۳۸۵۴۱۰۱۱
  داخلی ۴۱۱
  مشهد – میدان بیمارستان امام رضا – داروخانه مرکزی امام

 • نماینده خراسان جنوبی

  موسسه خدمات دارویی رضوی

  همراه : ۷۰۳۰ ۷۵۳ ۹۳۵ ۹۸+
  تلفن : ۰۵۱۳۱۹۰۸ و ۰۵۱۳۸۵۴۱۰۱۱
  داخلی ۴۱۱

 • دفتر مرکزی مشهد

  شرکت شیمیایی سینا فریمان

  همراه : ۳۴۹۰ ۹۱۵ ۰۹۱۲
  تلفن : ۶۱ ۱۷ ۶۰۲ ۰۵۱۳
           ۶۲ ۱۷ ۶۰۲ ۰۵۱۳

 • نماینده قزوین

  مهندس محمدعلی گلدوزها

  قزوین خیابان فلسطین غربی مجتمع تجاری داریوش طبقه چهارم واحد چهار
  تلفن : ۳۳ ۷۱ ۳۳ ۳۳ ۰۲۸ 
  فاکس : ۳۴ ۷۱ ۳۳ ۳۳ ۰۲۸

   

 • نمایندگی تهران

  موسسه خدمات دارویی رضوی

  تلفن : ۷۰۳۰ ۷۵۳ ۹۳۵ ۹۸+